Carti primite la redactie

(selectiv)

 

Adam PUSLOJI C , Cniga Adamova (Cartea lui Adam) , Negotin, 2004.

Petru URSACHE , Înamorati întru moarte Eros poesis la Cezar Ivanescu , Editura Timpul, Iasi, 2004.

Gheorghe GRIGURCU , Castele în Spania/ Castles in Spain , poeme traduse în engleza de Olimpia Iacob, Editura Junimea, Iasi, 2005.

Aurel DUMITRASCU , Scene din viata poemului , antologie, editie îngrijita, selectie si note bibliografice de Adrian Alui Gheorghe; postfata de Vasile Spiridon.

Sre c ko KOSOVEL , Integrale , traducere din limba slovena de Traian Manta si Miljurko Vukadinovi c , Editura Premier, Ploiesti, 2004.

Mihai URSACHI , Ironia ontologica si alte eseuri , prefata de Daniel Corbu, Editura Princeps Edit, Iasi, 2004.

Vasile SPIRIDON , Perna cu ace , vol. II (Din vremea „obsedantului deceniu”), Editura Timpul, Iasi, 2004.

Miljurko VUKADINOVI C , Eu, familia mea si Eminescu („Aici sînt poezii, comentarii, jurnale de calatorie, interviuri, notite, citate din opera si viata, schite, capcane, varza si plîns…”), Redactia Publicatiilor pentru strainatate, 2004.

Echim VANCEA, Ninga-l-ai! , antologie cu o prefata de Gheorghe Grigurcu, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.

Octavian SOVIANY , Scrisori din arcadia , poezie, cu un argument al autorului si o postfata de Elena Vladareanu, Editura Paralela 45, 2005.

Olimpiu NUSFELEAN , Eu, celalalt , poeme, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2004.

Olimpiu NUSFELEAN , Cîini de vînatoare , povestiri, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.

Virtualia 3, Virtualia 4 , antologii ale cenaclului Virtualia – www.poezie.ro, coordonator Alina Manole, Editura PIM, 2005.

Vlad SCUTELNICU , E frig în oras si sînt singur , poeme, Editura Dionis, 2005.

Iulian DAMACUS , Viespar în orbite/ Guêpier dans les orbites , poeme, traducere în franceza – autorul, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.

Constantin BOJESCU , Confesiunea unei rani , poeme, Editura Axa, 2004.

Nicolae SÂRBU , N-am opera , poeme, Editura Signum, Resita, 2004.

A consemnat Vasile PROCA


Home