Toma URSÃRESCU 
 
 
 
 
 
 


* * *

nimic nu vorbeste
despre nedreptate
sau despre voluptatea de a fi

lansînd monede false
întocmind realitatea precarã
eliberînd precautiuni

ca si cum s-ar dãrui
spulberãrii
ca si cum s-ar ruga sufletului
fãrã teamã cã numai inima
devine zeitate
 

* * *

sã vedem dacã
esti disponibilã pentru surîs
pentru contractul cu
vînãtoarea de himere

pretiozitate
risc
coloraturã insensibilã

aceasta nu este
decît adevãrata ratiune
a îndepãrtãrii
nu poate explica
decît excluderea de la atrofiere

ce abandonezi nu este
pustietate
 

* * *

acuzã-mi volumul exasperat
sensul atroce al trãirii
preferinta

am sã spun ce mã doare
cãrei recunoasteri îi datoresc
desenul
cum pot sã colorez
hiperluciditatea

cum pot perpetua
vînãtoarea
 

* * *

cît drog în absentã
în derizoriu în
abstractul pornit cãtre
înregimentare

adio sunetul dispretuit
literaturii favorabile
sfîrsitului de vis
adio imponderabilului

cu fiecare operã de artã
cu fiece distragere
din ambiguu
 

* * *

lîngã forme aburinde
constructie obscurã -
partea ei de imaginar
apartine celui lipsit de sansã

cu imprecatii desãvîrsite
intervin detestatii:
frica lor ambiguã
se manifestã abia acum

în ce fel întelegi disperarea
de ce vã lãudati cu mai putin
decît vã trebuie
în fantastic
 

* * *

luciditãti fãrã suport
în aura lor metalicã
despre care
se discutã
imprecis

subscrisã formei
ori de cîte ori este nevoie
ori de cîte ori permit
ritualul
sau leitmotivul

tranzactie întîmplãtoare
despre care se aflã
în ultimul moment


Home