MICA MELODIE
                                                                            Petru URSACHE   Ideea că iubita îsi deteriorează formele dragi si dulci, pînă la vestejire în bătrînete si descompunere în moarte a fost vestită în diverse registre imagistice si sentimentale. Ne-o face cunoscută Eminescu în maniera oglinzilor paralele, potrivit cărora chipurile se mută între ele cu rapiditate filmică. El trece în revistă diverse tipuri de frumusete adolescentină, unele vesele altele visătoare, „mai mici”, „mai plinute”, „mai zvelte”, „mai slabe”. Însă: „Toate peste-un sfert de secol,/ Vai!  Vor fi aproape babe”. Sau: „Toate gratiile de astăzi/ Or să fie atunci cusururi”. Greu de spus în ce măsură poetul se implică strecurînd vreo notă vagă de ironie ori de tristete. E posibil si un avertisment gîndit la rece, pe tema rostuirii timpului, acelasi cu sine pe toată întinderea eternitătii, dar producînd mutatii spectaculoase în lumea efemeridelor, pentru a îndeplini rolul pe care si l-a asumat, acela de „vistiernic de vieti”. Poate fi si o glumă un picut si răutăcioasă; ori o schită discretă de stări asociative aducătoare de modernă neliniste.
La Baudelaire îsi găseste sens bucuria în hohote că moartea victorioasă zdrobeste cuplurile de îndrăgostiti, aducînd fiecărui partener libertatea dorită: „Sînt liber, mi-a murit nevasta!/ Pot trage-n voie la măsea./ Cînd mă-ntorceam făr-o para,/ Tipa de sta să-mi crape teasta”. Eminescu punea distantă în timp si între vîrste, urmărind degradarea frumosului, efemeritatea lui, într-un  spirit cu totul neclasicist, dar si neromantic. La Bacovia timpul capătă o singură dimensiune, devine clipă a prezentului si, sub acest înteles presant, distruge orice existentă, rapid, fără căderi lente. În poezia Cuptor, spre exemplu, frumosul trece direct în grotesc. Acest fenomen al rostogolirii se produce chiar acum, în clipa de fată: „Sînt cîtiva morti în oras, iubito,/ Chiar pentru asta am venit să-ti spun;/ Pe catafalc, de căldură-n oras,/ Încet cadavrele se descompun.// Cei vii se miscă si ei descompusi,/ Cu lutul de căldură asudat;/ E miros de cadavre, iubito,/ Si azi, chiar sînul tău e mai lăsat”. Căldura înfătisează agentul răului si nimic din ce este omeneste posibil nu i se poate opune, nici covoarele moi din inventarul oniric al suprarealistilor, nici parfumurile tari din farmacologia simbolistă: „Toarnă pe covoare parfume tari,/ Adu roze pe tine să le pun./ Sînt cîtiva morti în oras, iubito,/ Si-ncet cadavrele se descompun...”. Fireste, vestea alarmantă si incredibilă produce înfiorare pentru că poartă în sine curentii iuti ai imaginarului modern.
Replica lui Cezar Ivănescu la Cuptor, ca si la poeziile anterioare citate (Eminescu, Baudelaire) se află în Balada lui Mil din Jeu d’amour: „! Mil, vino la fereastră, să ne uităm în jos,/ pe stradă trec acuma femei cu sold frumos,/ pe stradă trec acuma femei cu sold frumos! // ! hai, vino, Mil, odată, să ne uităm în jos,/ pe stradă trec acuma femei cu sîn frumos,/ pe stradă trec acuma femei cu sîn frumos! // ! îti fac loc la fereastră, să ne uităm în jos,/ pe stradă trec acuma femei cu păr frumos,/ pe stradă trec acuma femei cu păr frumos!”. Este o schimbare fantastică de perspectivă, nu de răsturnare dramatică si cutremurătoare a valorilor, ci de bi-unitate, de împăcare armonioasă. Cine sînt femeile mîndre de însemnele lor, sold, sîn, păr, capabile să acapareze toate privirile? Moartea la plural, în chip de frumusete atotstăpînitoare. Si, totusi, pînă aici nimic nu ne face să credem că Thanatos si-a pus în chip ludic masca înselătoare a lui Eros. Urmează o tertină cu elemente de rugă, amestecate la distantă cu note de blestem pentru a se rămîne în deplină ambiguitate senzorială si confuzie intentionată: „! Să coborîm îndată, să ne rugăm sfios:/ fă, Doamne, ca să-mi rîdă acea cu rîs frumos,/ fă, Doamne, ca să-mi rîdă acea cu rîs frumos!”. Deocamdată nu se stie cine este invocată cu atîta ardoare, ca un noroc rar, ca o fericire. Abia cu ultima tertină se arată o zare de înteles, după ce eul a trecut prin mai multe filtre catharctice, eliberîndu-se de teamă si de neliniste: „! si-asa seară de seară, unul mai norocos,/ o să-ntîlnească Moartea – acea cu rîs frumos,/ o să-ntîlnească Moartea – acea cu rîs frumos!”.
Asadar, moartea nu înseamnă o erodare a frumosului, o cădere în timp si în descompunere. Dacă Eminescu o identifică urmărind chipurile femeilor pe cale de îmbătrînire, iar Bacovia observă cu cutremurare sînul „mai lăsat” al iubitei, Cezar Ivănescu nu găseste nici un cusur. Din contra, Moartea, cea cu majusculă, produce încîntare, literal vorbind, iar întîlnirea cu ea înseamnă împlinirea bucuriei supreme. Tocmai de aceea se simte nevoia unui interlocutor, Mil, pentru a i se împărtăsi satisfactia contemplării, după regulile îndătinate ale receptării frumosului.
Dar cine să fie Mil, nume conventional invocat în cîteva rînduri? N-o să aflăm mare lucru din Balada lui Mil, ci din alte texte, aflate în consonantă. Si aceasta pentru că nu trebuie să se stie nimic precis. Nu-i stă bine poeziei să dea răspunsuri „clare si distincte”. Ea operează cu alterităti, permite continua substituire a sensurilor si mentine biata fiintă întrebătoare într-o stare mereu tensionată. Mil este doar fantasma unui nume. Prezenta la fereastră lasă deschisă optiunea fie pentru Eros, fie pentru Thanatos. Poate Mil nici nu este pregătit(ă) să decidă într-o directie ori în alta, aflîndu-se în curs de initiere, de întelegere. De aceea poetul, avansat în cunoastere, insistă să i se alăture si să admire împreună frumusetea străzii.
Fantasma numelui Mil însoteste pasii poetului ca un înger blînd, cum ar spune Blaga, si în Baaad, adică într-un tinut fabulos, plin de himere si de întrebări chinuitoare: „... Aici/ la Baaad, Mil, nu te pot/ lua părtasul mortii mele;/ poate voi mai umbla cu/ fata de untdelemn, pîndind/ prin deschizătura ochilor/ forme vagi, numai carnale,/ pe care le-am iubit atît,/ poate-mi va fi dat să descopăr/ cîteva zile din viata mea,/ pudice si negrăit de senine,/ în care să scriu acea operă/ ce mie nu-mi mai poate/ schimba viata or, tie-ti poate/ fi încredintarea/ prieteniei./ ce-mi poate mie schimba/ viata, Mill?/ aici la Baaad/ astept să vină noaptea/ asemeni sufletului, să coboare/ în trupul meu cel/ păcătos...”. Este o confesiune, soptită de astă dată, ca să se întrevadă deruta gravă a eului zdruncinat peste măsură. În altă parte, este imaginată o „cîmpie” în Baaad. Am folosit ghilimelele pentru a nu se uita că avem de-a face cu o topografie artificială si terorizantă. Modalitatea de invocare a numelui Mil o aminteste pe aceea din Balada lui Mil: „! iată, Mil, vino-n cîmpie! / pot fi eu sigur/ că nu te chem spre-a te ucide?/ să te duc să vezi/ altarul lui Raz...”. În altă parte obsesia mortii se arată mult mai apăsătoare, iar adresa deconspirată pe parcurs, de-a dreptul năucitoare: „!  în Baaad ucis-am un copil,/ avea un cap dement si-un corp fragil,/ în Baaad eu l-am ucis mereu –/ copilu-acela eram numai eu,/ în Baaad eu l-am ucis mereu –/ copilu-acela eram numai eu!”. Este acelasi frison cu învăluiri onirice din Lacustră: „Tresar prin somn si mi se pare/ că n-am tras podul de la mal” (Bacovia).
În Balada lui Mil, chemarea numelui fantasmatic, în fond a sinelui, se justifică prin dorinta expresă de împreună-contemplare, cum se spune în teologie, a frumusetii, adică a acelei părti a existentului care poartă accidental chipul lui Eros. În celelalte două poezii, La Baaad si În Baaad (una începe cu versul: „! Iată, Miil, vono-n cîmpie!”, cealaltă cu: „! în Baaad ucis-am un copil”), formula de adresare este oarecum subversivă, tăinuindu-l discret ori manifest pe Thanatos. Asemenea exemple se unesc, întrucît ilustrează sindromul melancolicului maladiv cu cele două tipuri de pulsatii oponente care despică fiinta pînă la isterizare. Dispunerea adversitătilor apare mai blîndă si ca incipit la Eminescu datorită imaginilor distantate în timp si în spatiu si cuprinse în jocuri oximoronice: „Erai frumoasă cum nu e nimic în cer si pe pămînt;/ Azi nu mai esti precum ai fost, frumoasă doar din cînd în cînd”; „Tot te mai văz naintea mea plutind ca-n vis, pierdută, da,/ Cu buze supte, c-un obraz ca si de var, din cînd în cînd”; „Si nici visai că gîndu-mi te face de ocară/ Pentru că porti pe oase un obrăzar de ceară”. Deteriorarea fiintei sub presiunea timpului apare si mai accentuată la Baudelaire, ajungînd la marginile grotescului: „Cînd din ciolane vlaga si măduva mi-a stors/ Iar eu cu lenevie spre dînsa m-am întors/ Să-i dau o sărutare de dragoste, zării/ Doar un burduf de pîntec umflat de murdării”.
Cezar Ivănescu stăruie întru recuperarea ambelor dimensiuni ale imaginarului: si aceea aflată sub regenta lui Eros, respectiv a frumosului, si aceea subsumată de Thanatos si de grotesc, ultima bucurîndu-se de un spor energetic si de vitalitate. Tocmai de aceea experimentarea mortii a fost înteleasă drept cea mai grea si sisifică încercare pentru fiinta umană din toate timpurile, de la Ghilgames la păstorul carpatic, de la marile mitologii ale mortii la gînditorii moderni ai destinului tragic, sortit omului ca realitate supusă finitudinii, începînd cu Kierkegaard, continuînd cu Heidegger si Jankélévich, primii doi prezenti si în poeziile lui Cezar Ivănescu pentru viziunea lor protestantă. Poetului îi apare mereu în fată atotputernicia mortii, cum lui Nichita Stănescu iubirea (Eros) îi răsare ca o „leoaică tînără”: „! asteptînd să vină moartea,/ treaz lucrez pentru gloria ei;/ or, cel ce nu si-a înflorit carnea/ pentru pretul Timpului si-al ei/ e nedemn de glorie” (La Baaad).
Într-un cosmos poetic exploziv si terifiant se ivesc vagi puncte cardinale. În Balada lui Mil simbolurile de identitate pentru „iubi-oarte” (constructia imago-lingvistică îi apartine lui Cezar Ivănescu) sînt acelea ale eternului feminin: sold, sîn, păr, rîs, pentru ca la o primă lectură să reconstituim un model familiar de frumusete. Este suficient să apară într-un context dat doar unul dintre aceste elemente formale si modelul îsi recapătă chipul în totalitate. Iată „mica melodie” care-l obsedează pe Swann din romanul lui Proust. Un simplu gest (surprins spontan la modul prezent) se întoarce la prozatorul francez în amintire, ca să reînvie în formă melodică precis structurată. Fie zîmbetul, fie părul unduios, atît de drag poetilor, îi desteaptă lui Cezar Ivănescu aceeasi fantasmă misterioasă si audio-vizuală. La o nouă lectură a textelor corespondente, deci la un exercitiu de adîncime, pe verticală, complexul imagistic îsi modifică ordinea ca înfătisare si sens: Thanatos, bine fixat în abisurile subconstientului manevrează cu abilitate măstile vesele sau triste.
O poezie, Doina, poartă titlul Părul, cel mai lung din lume. Citim: „! ti-ai crescut parcă anume/ părul cel mai lung din lume,/ ca-ntr-un giulgi să-ti tii într-însul/ trupul tău curat ca plînsul,/ lin pornit si-ncheiat lin,/ ca-ntr-o soaptă de amin...”. Asadar, Balada lui Mil, în lectură corespondentă cu Doina, facilitează decriptarea simbolurilor de „iubi-oarte”. Versul „pe stradă trec acuma femei cu păr frumos” trebuie citit în continuare (si poate în răspăr) cu „părul cel mai lung din lume”. În aceeasi ordine de idei, a melodiei cromatice, obsesive si evocatoare, mai citim: „! e adevărat că femeie rosie ca aceea/ nu am mai văzut; adevărat că era/ peste putintă carnal zîmbetul ei/ de care mă feream...”. Iată că versul „fă, Doamne, ca să-mi rîdă acea cu rîs frumos” este departe de a fi dorintă si urare, dacă îl raportăm la „! e adevărat că femeie rosie ca aceea...”. Exemplele arată că poezia impune re-lectură. După un travaliu îndelung, cititorul dobîndeste experienta în baza căreia reuseste să ordoneze sonurile si imaginile, la prima vedere disparate, în forme de limbaj corespondente ori adverse, oricum, încărcate de întelesuri surprinzătoare.
 


Home