LIRICÃ FINLANDEZÃ
 

ARVO TURTIAINEN – 50° C
(ÎN NOPTILE DE IANUARIE ALE RÃZBOIULUI)

În noptile de ianuarie,
cu dinti de stele,
cerul rodea scrîsnind
pîinea gerului.
În noptile de ianuarie,
prin iadul vînãt al boltii,
luna trecea plutind
ca o raclã usoarã.
Se cutremurau
pãdurile-negre
si se prefãceau în piatrã
coloanele luminii polare,
Ca un pumnal
gerul scãpãra
în mîna mortii,
în noptile de ianuarie.


Home