Lirică Francofonă
 

Gérard TRUILHÉ
Absolvent al Facultãtii de Litere din Toulouse, editor, ghitarist, poet si gravor francez, Gérard Truilhé locuieste la Barriac, în Aveyron. Se ocupã de organizarea „Zilelor de poezie” de la Rodez. A publicat volumul de versuri Infinie, în compania gravurilor lui Marc Pessin, la editura „Trames.”


Fãrã titlu (I)

prieteni ai neascultãrii
de ce sã ne fie fricã
de acest fluviu

simt
cã nu
ne va închide
ochii


Fãrã titlu (II)

încet
    sã marchezi
               locul
                   sfãrîmat


Fãrã titlu (Ï)

Locuiesc înlãuntrul cuvintelor
în bulgãri de zãpadã
îmi caut casa

o usa veche
este infinitã

pentru a spune asa
învãt sã scriu
o limbã albã


Fãrã titlu (IV)

peisajele mele nu mai sînt
inocente

si
mai fac si noduri
cu vocea

o mînã
care mã închide în lume

Prezentare si traduceri de Rodica Draghincescu


Home