Andrei TROFOR       
 
 

*
L-am certat
pe Dumnezeu
pentru durerea
împietrită în lacrima
ce nu mai cade
de sub pleoapa
închisă pe veci

*
Bărbatul
privind
sofisticatul aparat
în care inima copilului
bate
în lumina albastră
a pîntecului femeii
e o statuie mutată
a uimirii

*
bucuria sufletului
într-un cînt nocturn
odată cu geana din zori


***
sub pleoapele tale
în somn greu
mă alint si mă rog
să fie noapte
pînă la sfîrsitHome