LIRICÃ ELENÃ
 
Ghiorgos SARANDÓRIS (1908-1941) 
 
 
 
 


NU SÎNTEM POETI ÎNSEAMNÃ...

Nu sîntem poeti înseamnã cã plecãm,
înseamnã cã pãrãsim lupta,
lãsãm bucuria celor profani
femeile, sãruturilor vîntului
si pulberii timpului.

Înseamnã cã ne temem
si cã viata ne-a devenit strãinã,
moartea, cosmar.


Home