POEZIE FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ

Christophe ROWAN

Christophe Rowan născut în 1954 la Neuilly-sur-Seine, a scris: Nurabunga, nuvele, Dans Toujours de l’audace – 1972, Le Flot des temps – 1990…Este prezentat de Jean Tardieu în antologia La poésie recommencé – 1992…

Tunami, sfîrsitul aparentei

… Cum orele impasibile se scurgeau, dintr-o mare agitată de furtuni demente, se iviră în fortă capul, apoi trupul arămiu al unui Ciclop. Sub fulger si nori, cu fata spre pămînt si încruntîndu-si unicu-I ochi, pîndea clipa în care astrul artificial se clătina în valuri: lumina electrică se stinse subit … un semiîntuneric livid se asternu peste tot.
În spate, pe malurile spălăcite, un popor de umbre umane, împietrite, zări înaintînd spre el, o cantitate enormă lansată, o maree fatală si asurzitoare. Atunci, îsi aminiti de tot. Urlă sub cerul opac. Iar cînd apa le clătina, nici o Fiintă nu mai misca:  Poporul era de nisip. Paravanul lichid îi îneca, îi dizolva, apoi îsi continua drumul impasibil…
Înainte de a fi absorbite spre o moarte improbabilă, în fumul acru al nimicirii, prin tipătul ascutit al pescărusilor, aceste statui jalnice, vor invidia pietrele…
                                                                                        1991

Călătorie

… Drumul prăfuit si înrosit
încălzit de dogoarea Circului
înainta din greu, în cadenta pasilor.
Muntii pietrificati si îndepărtati
se spărgeau ca o scoartă lividă
sub căldura solară.
Iar din pămîntul arzător urcau
în această liniste minerală
trepidatiile profunde si bocănite,                                                                                                                                                                                                                                                                      tîrîite, dar totusi perceptibile
ale gîlgîitului terestru…
                                          (cf. La poésie recommencée, Paris 1992, p. 175/176)
Prezentare si traduceri de Claudia PINTESCUHome