LIRICÃ FRANCEZA
 
Gérald NEVEU 
 
 
 
 
 
 


MEMORIE

deja sîngele se trezea la viatã
oamenii treceau
fortele cresteau
 cînd
ghilotina interioarã
despãrti noaptea de zi
 dragostea de viatã
si umbra începu
în adîncul scoicilor

Un strigãt magnetizat traverseazã
  strada
pentru încã o datã spre Nord
  se abate
cu toatã greutatea sa de fier

ceea ce fuge nu este de aur

un animal nemaivãzut
taie nevinovat noaptea
cu ochii deschisi precum si
cu labele-nghetate.


Home