LUCEAFARUL - UN EXEMPLU DE CRITICA TRADUCERII 
 

                                                                                                                                                                                            Mihaela MITITELU


 
 

Dacã autorul unei opere trebuie sã rãmînã fidel cuvîntului, intentiilor sale si lui însusi, traducãtorul trebuie sã rãmînã fidel autorului, intentiilor acestuia, traditiei, culturii si limbii din care si în care traduce.
În general traducãtorul este necunoscut, desi el munceste din greu pe un teren strãin, încercînd sã gãseascã un sens care sã traverseze limba, cultura si barierele temporale.
Poemul Luceafãrul poate deveni un teren bogat pentru a investiga ceea ce se cheamã critica traducerii. Datoritã dimensiunii sale ample, faimoasa poezie oferã o paletã variatã de posibilitãti de traducere, fiecare dintre acestea depinzînd de alegerea traducãtorului si maniera în care el decodeazã textul românesc. Nu este în intentia noastrã sã analizãm întreaga poezie, ci doar cîteva versuri prin care încercãm sã ilustrãm modul în care fiecare dintre cei cinci traducãtori a înteles sã dea echivalentul englez.
Înainte de a începe analiza fiecãrui exemplu, am dori sã prezentãm versurile în limba românã (sursã) si echivalentele lor în limba englezã (limba tintã) pentru a observa mai usor diferentele dintre versiuni:
L.R. (sursã)  Dim umbra falnicelor bolti
L.E. (tintã): ‘neath the palace’s high vaulis (Petre Grimm)
  From the deep shadow of the vaults (Dimitrie Cuclin)
  from the shadow of an arch (Roy Mac Gregor-Hastie)
  From ‘neath the castle’s dark retreat (Corneliu M. Popescu)
  the stately colonnade (Leon Levitchi)
Primul vers al strofei a treia a suferit variate modificãri în cursul traducerii în limba englezã. Leon Levitchi a preferat sã schimbe topica originalã si sã mute cuvîntul shade (umbrã) din primul vers în cel de-al treilea: The window where, beyond the shade. C.M. Popescu a ales sã traducã termenul umbre nu prin cuvintele englezesti shadow sau shade, ci prin dark care sunã mai emfatic. Dark sugereazã mai mult decît shadow, forta sa expresivã fiind mai evidentã. D. Cuclin a optat pentru shadow cãruia îi dã mai multã fortã prin asezarea epitetului deep în fata acestuia: the deep shadow. Traducãtorul american Roy Mac Gregor-Hastie pare sã obtinã versiunea cea mai apropiatã de versul românesc. Este aproape o traducere cuvînt cu cuvînt care sunã nu numai încîntãtor ci si natural: from the shadow of an arch. Uneori traducãtorul poate decide sã omitã unele cuvinte din textul sursã pentru cã, fie acestea sînt dificile de tradus (nu existã un echivalent în limba tintã), sau nu sînt vitale pentru mesajul transmis. Acesta este cazul traducerii efectuate de P. Grimm. El s-a hotãrît asupra unui echivalent englez minunat în care notiunea de umbrã (shadow) este doar sugeratã prin expresia the palace’s high vaults. Epitetul high este cel care ar putea evoca ideea de umbrã (shadow), cuvîntul în sine nefiind utilizat în varianta sa.
Meritã mentionat cã existã o micã diferentã între cele douã sinonime: dacã shadow este echivalentul englez obisnuit pentru umbrã, shade este o formã poeticã cu o încãrcãturã mai puternicã. În ciuda acestui fapt, shadow a prevalat asupra lui shade utilizat numai de cãtre L. Levitchi.
Un alt epitet cu efecte sonore minunate în limba românã este adjectivul falnicelor care a primit variate traduceri în englezã. L. Levitchi a optat pentru stately, un echivalent superb pentru termenul românesc. P. Grimm a ales high care ar putea pãrea insuficient sau prea slab ca epitet luînd în considerare cuvîntul din limba sursã. Este chiar ciudat cã ceilalti traducãtori au hotãrît sã-l omitã din versiunile lor. În concluzie, dintre cele douã traduceri, cea a profesorului Levitchi este de departe cea mai reusitã. Substantivul bolti este de asemenea interpretat în mai multe feluri. P. Grimm si D. Cuclin au ales acelasi termen, vaults, care redã foarte bine cuvîntul din românã. Roy Mac Gregor-Hastie a înclinat spre un alt cuvînt, arch, un echivalent remarcabil desi nu redã exact ideea de umbrã pe care poetul a dorit sã o exprime. Un arc, ca element de arhitecturã, este deschis si luminos, în timp ce bolta surprinde mai bine ideea de umbrã. L. Levitchi si-a imaginat falnicele bolti ca pe o colonadã (colonnade). Alegerea sa este bunã, dar trebuie adãugat cã o însiruire de coloane nu creeazã neapãrat atmosfera de umbrã si spatiu închis. C. Popescu a descris locul ca pe un adãpost (retreat). În opinia noastrã, termenul sunã putin cam tehnic dar e totusi capabil sã redea ideea de umbrã.
L.R. Mreajã de vãpaie
L.E. a glistening gossamer (Leon Levitchi)
 loom (C.M. Popescu)
 a cloth of trembling fire (Roy Mac Gregor-Hastie)
 A toil of shaking flames (D. Cuclin)
 a glowing web (P. Grimm)
Metafora mreajã de vãpaie oferã un exemplu viu de libertate a traducerii. Toate cele cinci echivalente sînt extraordinare. L. Levitchi a tradus-o prin expresia a glistening gossamer surprinzînd cele douã nuante ale metaforei finetea si strãlucirea. Roy Mac Gregor Hastie a ales versiunea a cloth of trembling fire. Dacã partea a doua a metaforei este reusitã, prima parte, a cloth, este putin prea comunã. O pînzã nu este atît de translucidã si finã precum este pînza de pãianjen. Diferenta dintre cele douã este evidentã. Pînza este ceva palpabil si concret în timp ce pînza de pãianjen conduce cititorul la ideea de ceva fin si diafan. Trembling fire este un echivalent reusit pentru cuvîntul din limba sursã, vãpaie, întrucît are multã fortã vizualã. D. Cuclin a conceput întreaga imagine ca pe a toil of shaking flames. Substantivul toil, care este chiar echivalentul englez al cuvîntului mreajã, este o alegere exceptionalã. Ca si pînza de pãianjen, el are cele douã calitãti, finete si transparentã. Shaking flames este o expresie valoroasã datoritã efectelor vizuale pe care le produce. Un caz special este cel al lui C.M. Popescu care a redus întreaga metaforã la un singur termen loom. Nu sîntem chiar siguri dacã acest cuvînt se potriveste metaforei românesti. Mai întîi, este un termen prea concret, iar apoi nu redã întru totul substanta originalului. Cuvîntul loom înseamnã ceva care se vede neclar de la distantã sau ca prin ceatã. Ne-ar trebui o imaginatie destul de flexibilã pentru a putea asocia vãpaia sau a trembling fire, în traducerea lui Roy Mac Gregor-Hastie, cu substantivul loom.
Alte douã versuri ce oferã o varietate de interpretãri sînt urmãtoarele:
L.R.  Luceste c-un amor nespus
 Durerea sã-mi alunge
L.E. and he shines bright with endless love
 to put away my pain (Roy Mac Gregor-Hastie)
 He shines with love unspeakable
 So that my pains he’d leech (Petre Grimm)
 With an ineffable great love
 He shines to soothe my pain (D. Cuclin)
 He looms with adoring ray
 My grief to overthrow (C.M. Popescu)
 To soothe my grief he shines so bright
 With love that can’t be told (Leon Levitchi)
Mai întîi vom analiza cum a fost tradus în englezã verbul luceste. L. Levitchi l-a redat prin expresia he shines so bright. Trebuie sã observãm cã traducãtorul a utilizat superlativul absolut pentru a accentua ideea de strãlucire. Roy Mac Gregor-Hastie a ales tot verbul to shine urmat doar de adjectiv: he shines bright. D. Cuclin si P. Grimm au optat pentru acelasi verb, dar nu au adãugat alte elemente. C.M. Popescu foloseste din nou cuvîntul loom, de aceastã datã cu valoarea sa verbalã: he looms. Traducerea sa ar putea pãrea încã o datã putin ambiguã. Cuvîntul shine este în mod evident mai poetic si mai potrivit atmosferei. Termenul amor este redat în aproape toate variantele prin echivalentul sãu englez, love. Singura exceptie o constituie C.M. Popescu care a dat termenului o traducere liberã, adoring ray. Epitetul românesc nespus, care sunã atît de nobil, a primit patru echivalente diferite în englezã. Roy Mac Gregor-Hastie s-a hotãrît asupra cuvîntului lndless, care este folosit deseori în asociere cu substantivul “iubire”. Poetul nu a vrut sã sugereze atît ideea de “cantitate” a sentimentului, ci natura sa specialã ce nu poate fi exprimatã în cuvinte. P. Grimm vrea sã fie mai emfatic si recurge la douã epitete pentru a ilustra ideea de iubire intensã: ineffable, great love. În opinia noastrã, constructia pare putin exageratã deoarece creeazã impresia de redundantã. D. Cuclin a ales adjectivul unspeakable, care este un foarte bun echivalent al cuvîntului original si surprinde totodatã sensul deplin al acestuia. Traducerea lui L. Levitchi este apropiatã de cea anterioarã: love that can’t be told. Chiar dacã este putin prea amplã, aceastã versiune este una reusitã.
Versul al doilea, Durerea sã-mi alunge, a primit si el o multitudine de interpretãri. P. Grimm a tradus versul românesc în forma to soothe my pain. Efectul sonor al verbului surprinde sensul originalului. Pain este de asemenea un echivalent de succes pentru cuvîntul “durere”. Roy Mac Gregor-Hastie a pãstrat substantivul, dar a utilizat un alt verb: to put away my pain. Versiunea sa este limpede si concisã. L. Levitchi a pãstrat verbul, dar a folosit un alt substantiv: to soothe my grief. Cele douã substantive pain si grief pot fi considerate sinonime. Totusi existã o micã diferentã între cele douã: grief înseamnã durere profundã si sugereazã mai mult decît pain care nu are atîta intensitate. D. Cuclin opteazã pentru o circumstantialã finalã în locul infinitivului utilizat de toti ceilalti traducãtori: so that my pains he’d leech. Trebuie observat cã el a preferat pluralul cuvîntului pain pentru a suna mai grav. Sensul verbului românesc a fost putin transformat pentru cã “to leech” înseamnã “a vindeca”. Astfel traducãtorul a îmbogãtit semnificatia versului întrucît alungarea durerii ar putea implica si o vindecare a sufletului. C.M. Popescu a realizat un echivalent elegant, pãstrînd de asemenea topica versului românesc my grief to overthrow. De aceastã datã verbul aduce o conceptie nouã, durerea nu este doar alungatã, ci si distrusã.
O metaforã superbã cu nenumãrate posibilitãti de interpretare este si urmãtoarea:
L.R.  îmbãtatã de amor
L.E. in the ecstasy of love (P. Grimm)
 all bewitched by love (D. Cuclin)
 love-struck (L. Levitchi)
lost in love’s enraptured flight (C.M. Popescu)
 bewitched by love (Roy Mac Gregor-Hastie)
Cu exceptia lui C.M. Popescu, toti ceilalti traducãtori au redat cuvîntul amor prin echivalentul sãu englez, love. Tînãrul traducãtor a realizat o interpretare splendidã a termenului. Iubirea este conceputã ca un zbor fermecãtor (enraptured flight) ceea ce creeazã o imagine perfectã a acestui sentiment. În ceea ce priveste prima parte a metaforei, avem o varietate de traduceri. Roy Mac Gregor-Hastie s-a pronuntat pentru participiul trecut al verbului “to bewitch” care descrie perfect imaginea tinerei îndrãgostite. D. Cuclin a ales acelasi cuvînt, dar l-a fãcut mai puternic prin adãugarea adverbului all. L. Levitchi a optat pentru un adjectiv compus extrem de sugestiv: love-struck. Aceastã versiune descrie puterea uriasã a iubirii, dar si efectul sãu “paralizant”. C.M. Popescu s-a gîndit la verbul “to lose”. Participiul trecut, lost, redã ideea originalului dar este totodatã putin ambiguu: “A fi pierdut” înseamnã a nu sti unde te afli sau a te afla într-o situatie disperatã. Singurul care a renuntat la un participiu trecut este P. Grimm. În locul acestuia el a preferat un substantiv: ecstasy of love. Si aceastã variantã este una foarte potrivitã. Este bine cunoscut faptul cã starea de extaz este caracteristicã unei iubiri profunde.
Ultimul exemplu ales aratã cît de profitabil poate fi exploatatã o limbã strãinã.
L.R. Miroase florile-argintii
L.E. Silvery petals shimmer in the dark
 Scenting the warm night air (Roy Mac Gregor-Hastie)
 ‘mid the flowers (Leon Levitchi)
 The silvery blooms spread their smells (D. Cuclin)
 The whole air now embalmed was
 With fragrant golden flowers (P. Grimm)
 A rain of petals in the air (C.M. Popescu)
Acest vers relativ simplu si care contine doar trei cuvinte a primit interpretãri uluitoare în englezã. Roy Mac Gregor-Hastie a preferat silvery petals pentru florile-argintii. Meritã mentionat faptul cã traducãtorul a fãcut apel la metonimie în redarea cuvîntului românesc; el a utilizat partea (petale) pentru exprimarea întregului (flori). Acest traducãtor a mai adãugat cîteva cuvinte pentru a desãvîrsi atmosfera, desi acestea nu existã în versul original: shimmer in the dark si the warm night air. Verbul miroase a fost tradus printr-un participiu prezent, scenting. Aceastã variantã este reusitã întrucît redã ideea de miros. L. Levitchi a decis sã elimine verbul miroase si epitetul argintii si a limitat traducerea doar la cuvîntul flowers. Nu criticãm aceastã metodã, desi poate pãrea putin sãracã, pentru cã traducãtorul a schimbat topica întregii strofe si, în consecintã, a avut nevoie de un echivalent care sã fie potrivit versiunii sale. D. Cuclin a pãstrat epitetul silvery, dar a preferat blooms în loc de flowers. Alegerea fãcutã sunã mai poetic si se încadreazã perfect în tablou. Ideea de parfum este exprimatã prin cuvintele spread their smells. Pluralul substantivului abstract este utilizat în mod emfatic. Ca si Roy Mac Gregor-Hastie, P. Cuclin a îmbogãtit versul prin adãugarea unor cuvinte noi. Adjectivul fragrant constituie o alegere minunatã. El sugereazã mult mai mult decît smell sau scent. Mai mult, acest traducãtor a schimbat culoarea florilor din argintii (silvery) în aurii (golden). Aceastã micã inadvertentã ar putea fi pusã pe seama ritmului, golden fiind mai scurt decît silvery. Versul adãugat, The whole air now embalmed was, contureazã mai bine atmosfera. Interpretarea lui C.M. Popescu, a rain of petals, are mai multã fortã vizualã dar nu cuprinde si ideea de miros. El a utilizat metonimia asemeni traducãtorului american.
Sperãm cã exemplele alese au reusit sã punã în luminã tehnica de critica traducerii. Este evident cã textele literare pot deveni un teren bogat de investigatie criticã. În concluzie, varietatea posibilitãtilor si unghiurilor de abordare a unei traduceri literare sînt inepuizabile.


Home