Robert MARTEAU 
 
 
 
 
 


JOC DE COPIL

1.
Veti remarca cifra 7
Cum vi s-a spus: Remarcati
Acest stejar. Cu unealta în mînã
Lucrãtorul cunoaste materia sa.
2.
Fuga constelatiilor
Nu e pentru ochii nostri decît o iluzie
Mai mult, cãci nimic nu este exact
Cum l-a cîntat înteligenta.
3.
Fãrã litere împletitorul de cosuri se apropie mai mult
De formã decît filosoful:
El stie ce sã facã cu cele zece degete ale sale
Si prin ele se deschide întelegerii.
4.
Noaptea universalã nu este
Absenta ci mantaua care învãluie
Ceea ce n-ar putea fi vãzut fãrã
Pierderea sigurã a vietii.
5.
Complexitatea nu e decît aparentã
Pentru cã spiritul cel mai simplu stie
Din ea sã facã o jucãrie, si sã se poatã spune
Cã totul nu e decît joc de copil.
6.
Aurorã neagrã pentru ciuhurezul
Zãpezilor, si fiecare galaxie,
Fie în turnir, fie în cataractã
Alimenteazã cu laptele sãu lumea.
7.
O, consolare a cãderii!
Totul cade, dar în împletitura
Undelor: imensã cosnitãrie
Ca un cuib ce si l-ar fi fãcut pasãrea.


Home