RECENZII

Marius CHELARU

Destăinuind împătritul secret

După ce am semnalat în revista Poezia, în numărul din iarna anului 2005, primele două cărti ale unui tânăr critic ale cărui scrieri m-au interesat în mod deosebit, acum am din nou prilejul să scriu despre o altă aparitie sub semnătura sa, anume Revealer of the Fourfold Secret: William Blacke’s Theory and Practice of vision.
În întâmpinarea din 2005 era vorba despre două demersuri interesante din start, anume Ipostaze ale actului critic, dar mai alesLumile lui Argus. O morfotipologie a poeziei vizionare, asupra căreia am insistat mai mult, si în care aborda un subiect foarte putin cercetat în lucrări teoretice de amploare, dedicate exclusiv, în Occident, dar si la noi (excluzând contributii precum cele ale Ioanei Em. Petrescu si Eugen Negrici): poezia vizionară si morfotipologia ei. De altfel, Lumile lui Argus a fost apreciată cum se cuvine la vremea ei, pe drept cuvânt.
În Lumile lui Argus (care a constituit subiectul primei teze de doctorat a autorului), a doua parte a cărtii era consacrată în întregime lui William Blake, a cărui poezie este socotită de Cătălin Ghită un veritabil model al vizionarismului. Ulterior, am aflat dintr-un interviu acordat Cristinei Licută că la germenii acestui volum au apărut încă din adolescentă, când autorul a început unele traduceri din Cărtile Profetice blakeene, „obsedat” fiind de „poetica vizionarismului”, pe care si-o imagina „ca pe o forma mentis, aptă de a decripta mecanismele obscure ale transei religioase si ale entuziasmului sacru”, în realitatea cărora, spunea el, continuă să creadă. Ulterior, ca bursier al Guvernului Japoniei la Tohoku University, a sustinut teza pentru cel de-al doilea doctorat, tot despre Blake. Teza a stat la baza cărtii intitulate Revealer of the Fourfold Secret: William Blacke’s Theory and Practice of vision. Cartea reia si aprofundează/ dezvoltă si cele scrise în Lumile lui Argus (oferind si multe alte noi căi de a pătrunde în tainele operei celui care ne-a dezvăluit „împătritul secret”; insistă, printre altele, pe dificultătile de limbaj, de stil, organizarea textului poetic, nivelurile semantice s.a.), în capitolele intitulate: I - The self and the Vision, II – Vision: Inducting Agents, III – The Nature of Vision, IV – Blake’s Prophetic Writings: The Four Levels of Interpretations, la care se adaugă, concluzii, anexe s.a..
Si în 2005, si acum, am pornit de la ideea de a semnala, doar, aparitia unor cărti interesante, dense scrise de  Cătălin Ghită,

Cătălin Ghită, Revealer of the Fourfold Secret: William Blacke’s Theory and Practice of vision, cuvânt înainte de David Worral, Casa Cărtii de Stiintă, Cluj-Napoca, 2008, 300 p.

 

 Home