LIRICÃ LATINO-AMERICANÃ
 
Fray Luis de LEON 
 
 
 
 
 
 
 


Ce-i oare viata?

Ce-i oare viata pîní la urmã? Fum ce trece,
Dar cu toate acestea, un muritor de rînd o venereazã
De neînteles e nebunia lui
De a se agãta de lucruri efemere.

Ce-i oare viata? Un abur care în vînt se spulberã
Un vis ce-si pierde din sclipire,
Cu toate acestea, omul greu trudeste
Si trist e atunci cînd fãrã ea rãmîne.

Si eu, cînd vãd cã viata mi se scurge
Ce as putea, o, Zeu, îndurãtor, sã caut
De nu pe tine, cãci în tine doar,
Speranta ce-mi rãmîne se gãseste.


Home