LIRICĂ HISPANICĂ


Clara JANÉSMormîntul lui Hafez

Venerez copacul si pămîntul,
si nisipul iubitor al mîinii tale
pe piatra funerară.
Aceasta adună lumina din cealaltă parte.
Am pornit spre pădurea     eliberării.
Si pe deasupra capetelor noastre
Se scurge o încîntare albastră
durînd
Pînă sus la stelele noptii.
Venerez copacul si stelele
Care ne deschid o cale în ochi,
oglinzi ale acelei nopti
sărind peste marginea noptii.
Cele douăsprezece ramuri se întorc
Si clipele se scurg
Rămîne limpezimea tăcută si neîncetată
din adîncul unui necitit abis.

Traduceri de Carmen ENACHE


Home