Lirică Francofonă
 

Emmanuel HIRIART


Poetul si eseistul francez Emmanuel Hiriart s-a nãscut în 1966. Este redactor sef al binecunoscutei reviste „Poésie/première”, a publicat patru cãrti de poezie, La pluie danse sur le toit, Editinter 1999, Toi qui viens de la mer, Editinter 2000, Se vanter ne serait pas bien, Editinter 2001, Un jardin manque au poème, AB éditions, traduceri din limba latinã (Jean Second, Le livre des baisers), cronici si eseuri literare în importante reviste franceze.


Necunoscuta din noaptea trecutã
1
La început, el se juca de-a matematica, precum un copil, ca sã o vadã surîzînd. Gãsea problemelor, solutii conturnate, la neîndemîna, precum niste inventii. Se îndoia de axiome învederate. Îi plãcea sã vadã cum desenul devenea precis, pe mãsurã ce stergea pliurile enigmei. În pacea regãsitã, gusta mai bine plimbãrile lungi, picãturile de ploaie, retinute sub crengi, zgomotul pavajelor sub pasi, soarele pe torentul din partea cealaltã a pridvorului.

2
Sã trasezi un cerc C
Urmînd fluviul
Sã construiesti un triunghi ABC
Sã induci în mijlocul înãltimii sale
o usoarã tristete
Sã adaugi putina culoare ca sã înlãturi frunzisul planului
Sã inventezi încã o curbã
Sã echilibrezi scena cu un copac

3
„Dificultatea”, spunea profesorul, „constã în a justifica rãspunsul. Oricît de bine am acoperi-o cu formule rituale, nuditatea ei apare mereu altundeva. Douã cuvinte se cãlãresc, o silabã schioapãtã”. Totusi, el refuzã sã se descurajeze, asteptînd zile mai bune, pãstra o notã maximã pentru „divinitatea ipoteticã, pe care – într-o bunã zi – o vom construi. Poate”.

4
Vom demonstra prin absurd
Existenta unui punct foarte blînd
La intersectia paralelelor,
unde aboleste planul
Vom deduce de aici urmãtoarele corolarii:
Un zbor de gîste sãlbatice deasupra mãrii autumnale
Soarele în geam o dimineatã de iarnã
Trotuarele ude si rãcoarea de searã.

5
Focul, de îndatã ce teorema este demonstratã, constã în prelungirea exercitiului. Gîndirea se aflã mai întîi împiedicatã, se gîndeste îndelung la reîntoarcerea în rãtãcirile ordinare ale limbajului. Primele pãrti sînt nitel fastidioase, chiar dacã se întîmplã ca un debutant sã aibã impresia cã a cîstigat, gratie falselor sale miscãri ce deconcerteazã adversarul. Învãtãm putin cîte putin. Începem sã ne interesãm de pãrtile vechi, ca sã ne luãm în avans cîteva vieti. Plecãm în pãdure zile întregi, înainte de a se ivi zorile. Ca sã sfîrsim, abandonãm totul sau ne riscãm sufletul.

6
Fie un punct B,
O dreapta D
A se trasa AB
Paralelã la D
A o rãsuci dupã aceea
a i se da o asimptotã neasteptatã
sprijinindu-se pe acest punct C
care a survenit într-un mod bizar
Ajutîndu-te de aceastã figurã
Sã redesenezi universul
În rãspãr temporal.
Sã scoti limba pentru fotografie.

7
Pe culmea curbei cuvîntul lipseste iar
În ciuda nostalgiei exacte a geometrului. Nu pentru ca ratiunea ar fi failibilã sau chiar neputincioasã (e prea devreme pentru ipoteze asemãnãtoare): necunoscuta este iar si iar.
El a tinut curba ferm desenatã, cînd si-a dat seama cã tocmai el a fost atins de incertitudine. Nimic mai dureros: e un vertij usor, ca la trezire, cînd auzi cîntece în grãdinã.

8
Pierzîndu-si compasul
face cercuri cu mîna ridicatã.
Cel mai adesea le rateazã;
Uneori ele se mentin
în aerul tremurãtor al diminetii,
arareori trec de noapte.
Aceasta de aici va fi fãcut trei ani
dar îi vedem artificiile acum.

9
Numim educatie douã portiuni de existentã, strãine una alteia, cînd le uneste brusc un semn. Solutie sunet ecou muzical. Arhitecturi savante, arabescuri, ogive, arhitecturi clasice, permit sã apropii necunoscuta. Erectia turnurilor fabuloase – se zice cã – trezeste – dar poate cã inventeazã – amintiri înfipte tot mai adînc, amintiri dorite si coapte. Partea cea mai curioasã din aventurã este aceastã flotilã de semne grecesti tenace, precum sîngele inocentilor.

Prezentare si traduceri de Rodica Draghincescu

Notã: A fost respectatã punctuatia lui Emmanuel Hiriart.
 


Home