Lirică franceză
Alain FREIXE   Umbră si zid sub cer

În picioare
lîngă zid
umbra s-a asternut.

În fată
mereu
dar alături
destepenită
în licărire
totusi atît de apropiată
atît de pală
în coroziunea
care atinge pietrele

Tu o vezi
în vîrful degetelor
apăsînd pe întuneric
pe ceea ce rămîne
încăpătînat si orb
adunat si strîns
proptit în tremurările
în care numele tău s-a împietrit.

Tu o simti
în coada ochilor
atingînd usor durata
mîngîind forta
ce-ti rămîne
cînd cauti a reuni
în vîntul
în care limba ta si-a luat zborul
literele numelui tău.

Tu o pierzi
din vîrful buzelor
îndîrjite să care
pe albastrul ce virează
acest dram de cuvinte.
Ele dau pietrelor coaja lor
si o fată numelui tău.
Tu poti ridica ochii.
Cerul ti se aseamănă.


Home