Nicole Cage-FLORENTY 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         


  Robert BLY
 

Robert Bly s-a nãscut în 1926 în Western-Minesota. Urmeazã Colegiul Olaf’s si Universitatea Harward. A petrecut un timp în Norvegia cu o bursã Fulbricht. A tradus prozã scandinavã.

UNDE S? C?UT?M AJUTOR

Porumbelul s-a re-ntors; n-a aflat pãmînt pentru odihnã;
Noaptea-ntreagã a zburat deasupra apelor agitate
Si sub streasina Arcei
îsi face cuib departe de tigru;
Nu v-atingeti de porumbel!
Rîndunele cu coada despicã zorii,
Tîrziu, cu cerul pe aripi se vor re-ntoarce.
în ziua a treia, corbul va zbura;
Corbul, corbul, corbul – de culoarea pãcatului
O, da! El va afla tina pe care sã se opreascã...
 
 

James WRIGHT
 

James Wright s-a nãscut la Ohio, în 1927. A urmat la St. Kenyon College si la Universitatea din Washington. A trãit un timp în Austria, în baza unei burse Fulbricht. Este profesor la Universitatea din Minesota. Volume: Peretele verde (1957), Sfîntul Iuda (1959) etc.

CONFESIUNEA LUI J. EDGAR HOOVER

Tãinuit printre pietrele bisericii pãrãsite,
Un soldat negru
Loveste-n paginile discursurilor rãzboinice
Pentru cã el nu poate sã le-nteleagã.

Tatãl nostru,
Asearã-am sfîsiat aripa
Unui nor.
Si m-am furisat în oras
Sã mã rog ca un arbore bolnav.

M-am zbãtut, Doamne,
încovoiat sub pietre,
Stele si artari mi-au tãinuit durerea,
Dar pe mine nu m-au aflat;
înnegrit de furnale
Copacii m-au alungat.

Doamne, lipitorile negre
Se tîrãsc pe lumina pãmîntului, la pîndã.

Si mã-nfricoseazã rugãciunile mele.
Iertare, Doamne!
N-am stiut ce fãceam!
 
 

Donald JUSTICE
 

Donald Justice s-a nãscut în 1925, la Miami - Florida. A urmat Universitatea din Miami. A mai studiat la Stanford si North Carolina. A fost profesor la Universitatea Iowa. Bursier al Fundatiei Rockefeller. Cel mai reprezentativ volum al sãu se intituleazã Aniversãrile de varã (1959).

NUM?R?TOAREA NEBUNULUI

El a fost îmbrãcat într-un veston,
El a fost trimis acasã.
Lui i-au dat pîine si carne,
Dar nu se va atinge de ele.
Si a strigat: Nu! Nu! Nu!
Ziua întreagã.
Acesta a privit pe fereastrã
Ca si cum ar fi opacã.
A vãzut lucruri numai de el vãzute;
Si a strigat: Nu! Nu! Nu!
Ziua întreagã.
El se crede o pasãre,
Acesta – un cîine,
Cestãlalt – un om,
Un om obisnuit
Si strigã, strigã: Nu! Nu! Nu!

Ziua întreagã...
(Traduceri de Const. COJOCÃRESCU si Marta BÃRBULESCU)


Home