Lirică franceză
Denis EMORINE   Dialog interior

Resursă a
    cărtii care mă deschide
într-o jurubită
        de semne

În centrul paginii
    zace
pestera sensului
    care mă conturează

    Tu te desprinzi deschizi
pe hîrtia-banchiză
        unde în care
sensul se dezbate
    contra
noptii care-l strînge

Ochii plisati
de atunci
de cînd ezit
    să formulez textul viitor

    Tu vei întreba
        iesirea
chiar înainte de a risca
această schită
    Eu nu voi mai ezita
        să parcurg
    drumul
care creează respiratia cărtii

    Acolo
este pulsatia fată
    a
scriiturii

această fată
din care tu vei iriga
corpul tău si textul
textul si muzica sa

    Moartea
a locuit această fată
eu ezit încă
    a-i găsi
un model

    În aceste pagini
pe care tu le vei stîrni
    toropeala textului
va fi ecoul tău

    Ar fi trebuit
să despic frunza dintr-o dată
în loc
    de-a pune în ea mîna
        si tremurul ei


Cronică a scribului
   
Zi
    semi-boită
în care tăcerea
    pavoazînd mîna-scrib
    vagabondează

Crispare a celor cinci degete
    îngălbenite
asupra tiraniei sale

    Ea imploră o primă dată
        unde benefică
    să scufunde
        frunza pustie
în loc de a se desface în mod neasteptat
pe fruntea-i sa resemnată
    Dificil
traiect al cuvintelor
    legate prin asteptare
Eclipsă pe
    pagina simulacru

Învinsă
    pofta de a rupe
această albeată moderată
    în care
s-a risipit nevoia mort-născută
a amprentei

Crispare a memoriei labile
    A dizolva cu orice pret
ora care se ridică
Hotărîtă cum este
a străbate această pasarelă edificată
din cuvinte la pagină
        si
care s-a desfăcut în el
înainte
    de
        a tîsni
Pasarelă dispărută
            inutilă
doar pentru a consacra
            evanescenta

Pasarelă de clipe provizorii
pe care n-a stiut-o
    sesiza
si înfierbînta în semne capilare

Albeată severă a
frunzei care
    îl
contemplă
    în nestire
atunci cînd
    se tulbură
fără a o corupe

    Înfrînt
        scrib
deposedat
    întors
din cîrlige în
    cîrlige de scriitură
    A se ridica
    da precum
    a se ridica pînă la
pofta de a renaste în
    pagini
atît de împrumutate
    parcurse
de mîini oscilante

    Tresărire a
        scribului
înscrisă cu toată evidenta
    pe pasarela deviată
    a celei mai mici promisiuni

Pagina imobilă
nespintecată
    de o mînă inutilă
    pătată de groază
zace
    în retragerea parafelor scriiturii

Fată în fată clipe privite insistent
    dezlegate de
        A TRĂI

Din volumul Silloge du miroir,poèmes, Paris, 1994
Traduceri de Al. HUSAR

 


Home