Lirică Hispanică
 

Mauricio Molina DELGADO

Ochii tãi si labirintul
De ce si-a întors fata taurul?
o privire inteligentã pentru a spune
cã stie sã citeascã focul.
De ce nu atacã bestia?
Dacã ar lovi cu copitele pãmîntul,
Dacã ar marca un drum al mortii cu balele sale.
Dar rãmîne linistit
învîrtindu-se printre coridoare
ca si cum, neghiobul de el, ar sti
cã locuim în aceeasi
închisoare.

Visul lui Beowulf
E zadarnicã ambitia vînãtorului care sãtul de
lei si bestii la a doua mînã, cautã sã-si transforme
iatacul într-un bestiar medieval.
Adunã cãrti dintr-o junglã cufundatã printre umbre, atîrnã de pereti
capul
unui dragon din Danemarca, aripile unui înger nocturn.
Si pe peretele gol, care asteaptã ultimul sãu trofeu,
pune oglinda.

Traduceri de Oana OPREAN


Home