Cătălin CHELARU             * * *

În colivie străbat distante infinite
Ghicesc dincolo de gratii drumuri
Pline de urmele turmelor hrănitoare
Care îmi poartă linistea vegetală
La care tînjesc

Fiecare urmă lăsată scînteie amară
Într-o istorie prea simplă
Să fie înteleasă prin zbor
Peste anotimpuri si ere oculte
Împletite cu aceleasi reguli

Nu pot să fac legătura între fotoliul
Greu asezat convenabil la mijlocul
Peretelui lîngă care dorm si
Atmosfera înghetată din parcul traumatizat
De vîlvătăile vietii din fata blocului meu

Întelesuri neîntelese mă cuprind si
Mă molesesc pînă cînd uit
Si nu îmi mai aduc
Aminte decît cum împietrit
Numai cînd trist eram încolteam

O singură miscare si camera-mi devine
Neîncăpatoare încît afară sînt nevoit
Să trimit fiarele cu spaimă
Imediat apoi pornesc vînătoarea
Pe care-a purtat-o si tata

               * * *

Cînd peste mînă mi-s toate
Cînd suflul mi-l găsesc cu greu
Cînd răspunsul îmi pare atît de aproape
Dar nu stiu ce mi-l depărtează mereu

Cînd pipăi gîndul abia trecut
Cînd privirea îmi tremură-n lucruri
Cînd calea deja-am cunoscut
Dar încă rătăcesc printre drumuri

Cînd nici o faptă nu-si are rost
Cînd starea-mi vă pare o toană
Cînd orice gînd apare anost
Si totusi mă simt ca-ntr-o goană

Cînd toate lucrările ca si-ncepute
Sînt lăsate baltă demult
Cînd venele-mi plesnesc încordate
Abia atunci merg linistit să mă culc.


* * *

Într-un vast castel rătăcim în camere departe
Unul de celălalt si ne auzim prin alte guri
Ne vedem în oglinzi deformati mîngîierile ne
Sînt ale altor înfometati rătăciti
Cărora noi le sîntem amanti.

Cu ochii adulmecăm întunericul orb
Iar văzul obisnuit cu privirea abia tresare
În carne si oase răsare o lună
Tîrzie si pasărea auzul fîlfîitor
Străbate piruetînd urme în noapte

Ciocănim cu gînduri rotitoare peretii
Murim loviti de pietrele reflectate
Lansînd mesaje în apele timpului
Simboluri ale unei agitate tăceri
Lumînări arse în singurătate

Sădim miturile toate în dorinte
Rostite soptit prin împletirea grăbită
A nesfîrsirii pierdute în forme
Universul într-un loc aproape de
Tîmplă are presărate butoane atomice


Home