LIRICA FRANCOFONA
 
 
Charles CARRERE 
 
 
 
 

Charles Carrere s-a nãscut în 1928, în orasul Saint Louis din Senegal. Actualmente este consilier juridic în Dakkar, petrecînd în fiecare an, prin natura profesiei sale, cîteva luni la Paris. Opera sa poeticã e formatã din volumele Ocean (1978), Lettres de Gore (1982), Memoire de la Pluie (1983), si Noel pour Mala?ka (1987), pentru care a obtinut Premiul Mondial “Fernando Rielo” pentru Poezie Misticã (8 decembrie 1987).

“Un Crãciun pentru Malaika este o poveste, istorisitã în manierã africanã ca un poem. Iatã vremea în care, din Africa sau din Asia, din America sau din Europa, vrãjitorii, înteleptii si initiatii, prin vocea poetilor, rostesc Iubirea precum profetii: un act de credintã a copilului copiilor ce-am încetat sã fim” (Charles Carrere).
 

*
timpul unor zori
 pe maluri de insule
alge
miraje
mascã luminã
 vis scufundat
furtunã
 dincolo de zori

 *
ultima zi
era seara
 celei de-a sasea zile
în ultima zi e-adevãrat
cuvîntul vãzu cã totul era frumos
cã totul era bun
 în rînduialã
si cuvîntul se odihni
 într-un vis prelung
 linistit si blînd
  doar
 cîntarea vîntului
 legãna tãcerea

 *
în strãfundul visului
 imn lucrãrii sale
 chip al chipului sãu
cu spuma cea mai tandrã
 cu soare arzãtor
laolaltã
 în acelasi timp
  si chiar întru timp
 el fãcu
 bãrbatul si femeia
  de nedespãrtit
 legãmînt
  cu apã
   si
  cu foc
 pecetluit
  întru vis

 *
astfel lumea
 lunilor si a sorilor
astfel lumea
 zilelor si a noptilor
  astfel lumea
rãmîne
 frumoasã
  de bucurie plinã
respect pentru mare
respect pentru tãrînã
respect pentru cer
 într-un singur zbor

 *
arbori ai pãdurilor rãnite
pãsãri
 curcubeu
  al primei zile
rugi ale plajelor
 ale cîmpiilor hrãnitoare
luminã a vietii
cîntare a vîntului
 primordial
a izvorului mamã
 a oceanului fãrã sfîrsit

 *
mare
 mamã a tuturor lucrurilor
somn al nenorocirilor
 somn al mortii
voi ploi si vînturi
 pe tãrîna rãnitã
ploi
 vîntoase
  tornade
   burnite
asupra oricãrei barbarii
asupra sîngelui oamneilor
si plînsetelor mamelor
 în sãmîntã luminoasã
 ploaie

 *
noapte
 celorlalte nopti
  asemenea
suflu
 celorlalte sufluri
  asemenea
suflu al arborilor uriasi
 al trestiilor firave
  noapte
 cîntare
  deasupra cãtunului
vînt
cuvînt
vînt
iarbã
stea
tãrînã rãnitã
stea inimi prietene
suflete surori
oameni frati
  cîntare
 deasupra cãtunului

 *
cîntare
 memorie uitatã
cîntec de leagãn
 plinitã
  voiosie
rimã
 ritm
  cenzurã
  amestecate
 fiecare cuvînt
fiecare sunet
 fiecare tãcere
 obsedantã
cîntare
 noapte
deasupra cãtunului.

(Traduceri de Mãdãlin ROSIORU din editia bilingvã Navidad par Malaika, Ed. Fundatiei Fernando Rielo, Madrid, 1990)


Home