LIRICÃ PORTUGHEZÃ
 

Fiama Hasse Pais BRANDAO 
Poetã, prozatoare, eseistã, autoare de teatru, traducãtoare portughezã. Tradusã în cele mai importante limbi europene. A primit importante premii în Portugalia si alte sãri. A citit din poeziile sale în diferite centre universitare ale lumii.

POETICA FRIGULUI

Frigul atît de ager si limpede
îmi orbeste plãmînii,
îmi aduce o voce nouã.
Voce de platani orientali udati
geamuri de transparentã imposibilã,
pãsãri de zi cîntînd în plinã noapte
Cum cîntau, în spatele Catedralei,
într-un masiv mic de arbusti negri,
piosii atît de limpezi ca purul adevãr.

(Traducere si prezentare de Al HUSAR)

Home