POEME ROMÂNESTI ÎN LIMBI STRAINE

   

Lucian BLAGA

 

?d?ss?a?

 

?p'ta ?a???? ?????a

???ta ??????? s??,

e??a? s??p? ?p?? t?te

p?? ????sa ???t? s??

?? ?d?sa st??? ??st??e?

?t?p?ata p????.

?e?, ???e??p?, p?s?

?a????a e??'ta ?e??.

 

? ???assa s?ep??e?

??? ?e?ta ?st?,

?a?? p???? de s???e?

ta ??at? t?? p??.

???? ta f?d?a a???????

ta??d?a ?st???,

d?as?????ta? t??? ???p???

e??t?at???.

 

T ? p???? ?? sap??e?

st?? ?????? t? ??a??,

a??esa st?? ?d?

?? ??a ???? ????.

?e e p?a?e?'? ??a

d?a??t?a ?a et??s?,

?a? ??e?e? ?a? ???a

de e ?a????e p?s?.

 

???pe??, ?? a?a??se??

e??a? a??? p????,

p?? ?????a? ta ?????a

pa?t??, se ???? ??.

?? ?? ??t?? ?a p??s?

?????? ?a? ?????, s???.

??ta??? e??'? ?????

p?? ???? ?e ?a ???e?.

 

?a t? ?a?? e??a?, ???ta,

?a e????e ??a???

?a? d???? a?a??se??

?a? sa? ??t? ap't? ??,

sa? t? e??ss????

?'a???? st? s??? p??

? ???f?? ?? ? ?????

d???e???? s??e???.

 

 

??a???d? ??a t? ?t?? 2000

 

? aet?? p?? sta ??????a ?e?

ap? ?a??? ?a ??e? afa??ste?.

 

?e? st?? S?p???, st?? S?p??? t?? p?a????

?a e????? ??? ?? a?a??d???.

 

??a?e ?a e ????e? ?a?e??

e?e? ???t? se ??a t?? s???? ;

 

?e? t? p?ste?? ?a e ????e?, a?????

?ts? ?a ?????e ? ???? ?? a?t?? :

 

?d? e???ta?e ?? ep?st?efe s???? ed?,

s???????? e t?? peta???de? ?a? e t?? Te?.

 

(1943)

 

 

??a???d? t?? a????

 

« ??t? ?? ????? t?? a??p??

de? e??a? sta?e???.

St?? a??a??? pa?t?te???

de se ??at? pa?? ? ??.»

?ts? ??e?e spa?a?t???

? ??e?? ???t? ??,

p?te de??, p?te ?e??,

? ??e?? ???t? ?? .

 

?etaf??se?? ap? ta ???a???? : ????? ????T???O??S

Traduceri din limba româna : Nikos BLITHIKIOTIS

 

 

 

Home