LIRICA ARABA
Tahar BEKRI 
 
 
 
 

AFGANISTAN

Dacã muzica trebuie sã moarã
Dacã iubirea este opera lui Satan
Dacã trupul tãu este o închisoare
Dacã biciul tãu e ceea ce stii tu sã dai
Dacã inima ta e barba ta
Dacã adevãrul tãu este un vãl
Dacã refrenul tãu e o minge
Si cîntecul tãu e o rugãciune funebrã
Dacã soimul tãu este un corb
Dacã privirea ta e sora pulberei
Cum poti tu iubi soarele în vizuina sa?

Dacã cerul tãu nu iubeste deloc zmeii
Dacã pãmîntul tãu este un cîmp de mine
Dacã vîntul tãu e îngreuiat de praf
Si nu de polenul fecund
Dacã duhul tãu e o spînzurãtoare
Dacã usa ta este un baraj
Dacã patul tãu e o transee
Iar casa ta e un sicriu
Dacã fluviul tãu curge de sînge
Dacã zãpada ta e un cimitir
Cum poti tu iubi apa în rîu?

Dacã muntii tãi curbeazã sira spinãrii
Umiliti fãrã înãltime
Spatele lor pentru nedrepte  citadele
Matele lor despicate pentru a întãri piatra
Dacã valea ta nu e spre a nutri visul tãu
Ca o rozã în zefir
Dacã argila ta e frãmîntatã de doliu
Nu pentru a înãlta o scoalã
Ca un caier în floare
Dacã trestia ta nu e un condei
Cum poti tu locui lumina?

Dacã munca ta e semãnãturi de sperietori
O ascunzãtoare lasã pentru maci
Iar calul tãu e sclav al cãpestrelor tale
Dispretuieste cursa fluierelor în vãzduh
Dacã valea ta varsã safirele sale
Seniorilor rãzboiului
Dacã cositele femeilor sînt funii
Dacã stadionul tãu e un abator
Dacã drumul tãu este invizibil
Dacã noaptea ta e un mormînt pentru stele
Cum poti tu promite luna?

Dacã Genghis Han este stãpînul tãu
Dacã copilul tãu e sãmînta lui Tamerlan
Dacã fata ta e fãrã fatã
Dacã sabia ta este gîdele tãu
Dacã epopeea ta e ruine si vulturi
Dacã nici o ploaie nu poate spãla degetul tãu arãtãtor
Dacã dorinta ta e un lemn mort
Dacã focul tãu este cenusã
Dacã flamura ta e fum
Dacã pasiunea ta e grenade si tunuri
Cum poti tu seduce porumbita la fereastra ta?

Dacã satul tãu e o cazarmã
Nu un cuib pentru rîndunele
Iar casa ta e o pesterã
Dacã usa ta e un baraj
Dacã haina ta e un lintoliu
Dacã moartea este mausoleul tãu
Dacã Coranul e un turban
Dacã rugãciunea ta e un rãzboi
Dacã paradisul tãu este infern
Dacã sufletul tãu e sumbrul tãu temnicer
Cum poti tu iubi primãvara?

(Traducere de Al. HUSAR din Autre Sud, martie 2002, nr. 16)


Home