„? DE CE NU VENITI SĂ URNIM NORDUL...?”
                                                                            Gina MODORANU-AFRĂSINEI     
Ion Bogdan (Spatiu posibil, Ed. Dacia, 2002) aduce o poezie a formelor perfecte în confruntare cu ele însele: „rotindu-se/ sferele capătă/ sens de miraj”. Miracolele capătă patina familiaritătii într-o poezie etern surprinsă, mereu uimită, perpetuu extaziată: „si se aude/ izbucnind acest răsărit/ prelung ca un strigăt/ de cerb solar în albul zărilor// chemînd”. Zonele eterate ale marilor limpidităti sunt spatiul revelatiilor de zi cu zi dintr-o poezie a uimirii: „într-aripat albastru pe culmile nordului/ unde atît de limpezi sunt zeii”. Natura este si ea subtiată si suferă alchimia marilor sublimări: „arborii primesc fluiditatea vîntului”. Marile reliefuri intră în drama unei naturi în prefacere, în transformare lăuntrică: „vreau/ să nu mai aud muntii/ cum îsi rup rădăcinile”. Solidaritatea e ruptă, intimitatea spartă, peste întinderi domneste o unică instantă regală: „vastă înduplecare-i singurătatea/ cuie de argint o tintuie în peretii albastrului”. Încercările existentei nu sînt însotite de miscări de solidarizare, hopurile sînt trecute cu înversunare singuratică: „? de ce nu veniti să urnim nordul...?” Surpriză, dedesubt se învălmăsesc bogătii neasteptate, omul rămîne să culeagă roadele pămîntului abundente: „în tainitele lumii/ strugurii mustesc/ si în nopti tîrzii/ descult/ prin colb lunar/ vin Frumuselele/ Să-ti rostuiască hora/ Si menirea”. Ordinea micro- si macroscopică se învălmăsesc într-o unică dimensiune în care negurile coexistă fără diferente, dramele sînt solubile si tensiunile rezolvate: „si poate soarele nu e decît un urias paîng/ cu fără de număr fire nevăzute tărîndu-ne/ cu el prin vămile pămîntului cel de/ toate zilele”. Revelatiile sînt protejate si născute de anotimpul noptii: „astă-noapte n-a fost noapte/ a fost jumătate moarte”. Poetul are răgazul să descifreze geometria celestă si să se extazieze de incalculabilele miracole astronomice: „si steaua polară/ ireprosabil/ tinînd în unghi/ pămîntul”. Sonoritătile sînt aprofundate până dincolo de ele: „Si-i tipăt linistea cea mare”. Vine, însă, si o etapă a asediului, când „stelele aiurează asemeni unor gloante oarbe”, iar „viata nu mai poate începe astăzi decît/ atîrnată de limba unui ceas de sînge imens”. Timpul oboseste si sfîrseste într-un impas mărunt: „am aprins o lumînare la căpătîiul acestui secol/ el se mai zbate încă în propria sa moarte ca într-o/ scoică”. Al. Piru lăuda „sinceritătile de litanic” ale versului, iar Alexandru Spânu „ethosul vizionar si uman”.


“CUNOASTEREA-I HULITĂ...”

Dumitru Chioaru (Vara de fosfor, Ed. Dacia, 2002) scrie o poezie a nuantelor infime, a umbrelor nedefinite si miscătoare, a proiectiilor onirice ce descompun imperceptibil dar grav realul, pentru a-l recompune într-o nouă ordine: „Inima străvezie fîlfîie-n cameră;/ visele ard descompunîndu-te”. Este de mirare cum această poezie îsi mai găseste, totusi, substanta într-o poetică a inefabilului, a absentelor, a spatiilor ascunse ochiului: „În chip de adiere, ea,/ cea mult visată,/ îsi caută trupul pribeag/ dincolo de moartea mea”. Există o anumită cruzime strecurată răbdător în imaginile sfîsiate; în aparentă gesturi banale capătă semnificatii exasperate; am spune că există o plăcere a surprizei tulburătoare, care satisface pe autor si cutremură pe lectorul implicat emotional: „ea/ îmi tine inima în mînă/ muscînd gînditoare” sau răvăsitoarea „căprioară pictată pe o piele de căprioară”. Păstăile stau „cu sira spinării desirată” si mărturiseste poetul: „cu gheara de vultur mă sfîsie/ cu gheara de vultur mă scriu”. Trăim într-o lume în care sacrul s-a degradat, în care nici întîmplarea jocurilor de noroc nu mai este pusă întîmplare, iar vointa si-a pierdut eficienta si sensul – o lume abandonată întîmplării neîntîmplătoare: „după perdele de alcool/ fac striptease frumoase zeite/ viii le joacă la zaruri si mortii/ iar zarurile sînt măsluite”. Imaginile antichitătii interferează cu fragmente de modernitate, într-un bric-à-brac ce denuntă dramatism si trăire tumultoasă: „A înnebunit si scribul în foisor/ cuvintele cu capul de sarpe se ridică/ din tabla de argilă/ se-ncolăcesc pe albele lui mîini/ istoria trece/ dintr-un afis în altul...” Vremurile fabuloase au sărăcit, ne aflăm într-o post-istoric pauperă si demoralizată, poezia mai este doar retorică si nostalgică: „În templu nu mai plouă cu mari monezi de aur/ si nu mai e femeie s-astepte pe străin/ doarme trecutul îmbălsămat în miere/ unde ti-e vaviloane măretia?” Corurile si cîntările templului au amutit: „numai în cadentă de cizme trece timpul”. Poetul suferă de depresie si neîncredere profundă: „acesta-i adevărul: o mască de pe alta jupuită”. Actul scrierii rămîne singura legătură cu zeii: „existenta cîrtită/ sapă-n lumină tunele de poezie”; „cuvintele fac larmă în masina de scris/ ca niste copii într-o cadă”. Într-o lume în care „cunoasterea-i hulită ca un incest regal” rămîne privirea poetului „să siroiască pe ziduri” si să ne comunice adevărurile lui Orfeu...


“O SUMĂ DE TRANSPARENTE”

Elegiile din Nordburg ale lui Ion Vădan vin dintr-un oras „care există în măsura în care scriu”, „un oras cu un singur locuitor” care „nu se fală nicăieri mai mult decît într-o hartă a plînsului”. Este poezia unei sincerităti subliminale, de mare participare existentială: „esti în fata mortii sărac gol puscă”. Elanurile, însă, sînt ironizate, elegiile rămîn la o respiratie voit cotidiană, tot ce înseamnă lirism este cenzurat sever si adus la dimensiunile unui epic de zi cu zi: „te acoperi/ cu un fel de aripi soioase din cîrpe” – zborul este înăbusit, plutirea ratată. „Sub coaja gesturilor noastre” se ascund intentiile, sursă a unui joc poetic al ne-spusului, al ne-afirmatului. La Ion Vădan, poezia nu izbucneste din metafore originale si de mare fortă, ci pluteste ca o melodie stăruitoare peste versurile lungi si egale. Există o omniprezentă, si ea este mai mult o omniabsentă: „Pe terase se joacă zaruri cu moartea omniprezentă/ si zuruitul slefuieste bronzul statuilor”. Senzatiile sînt si ele înăbusite, perceptiile suferă de cecitate; rezultă o regulă a izolării si o trăire în sine, incoerentă si dilatată la maximum: „Orologii umflate de ploaia molatecă uleioasă...” Odată efectuată iesirea dificilă din sine, ni se propune un rai al proportiilor în oglindă, o geometrie divină: „Geometria ne introduce în lumea lui Dumnezeu”. Se simte nevoia unei „gramatici a realului” care să pună o ordine în lucruri. Fiecare lume îsi are gramatica sa si cu atît mai mult o limbă: „gramatica unei limbi moarte/ ce/ te ajută să stai în preajma zeilor”. Viata se reduce la o binecuvîntată căutare: „căutînd un spatiu în care să mori fericit”. Lumea de dincolo nu este atît neantul, cît o lume a claritătii, a conceptului, a întelegerii: „moartea face lucrurile mai transparente”. Atît moartea (“balul hîrcilor”), cît si viata (“turma de porci intră în piată pe sub arcadele vechi”) pot fi prilejuri de plastice descriptii bruegheliene. Acestea sînt, însă, rare, poetul trăieste într-o elevată singurătate care „e mai puternică decît regele”. El se priveste pe sine în oglindă: „potul simplificat la maximum: „un fel de mantie fluturînd/ peste turle –/ fluorescentă si tristă”. Peste el „se-nchide noaptea într-o sferă compactă”. Filosofează: „desfrîul e o formă de cunoastere a mortii”. În singurătate „omul se grăbeste să se despartă de sine cît mai repede cu putintă”, el cunoaste „gloria ca o crimă perfectă”... Poetul conchide: „scrisul este o vietate umilă, fără putere,/ o sumă de transparente prin care/ vezi ultima imagine a mortii tale cu tine în centru. Ori nici atît”.Home