LIRICÃ FRANCOFONÃ
 

Juliette ADERCA
 
 
 

Poetã belgianã cu o operã larg rãspînditã. Excelentã traducãtoare din românã, italianã, englezã, spaniolã, olandezã. Poezia sa delicatã, pasionatã, expresivã, o impune peste hotare. A obtinut premiul de onoare “Salonul Cãrtii Internationale” din Oradea.

    * * *
Cine e aceastã fiintã stinsã de atîta simtire
aceastã lirã sfãrîmatã de atîtea vibratii
si fiindcã a iubit, aceastã privire plinã de urã?
Cine sînt toti cei care trec
pe urma mortilor
si al cãror surîs
este fãcut din lacrimi si rãni?
Iatã posomorîtii care
fiindcã au prea crezut blestemã
si cei care fiindcã au prea mult suferit
nu mai au lacrimi

(Traducere si prezentare de Al. Husar, din Álora, La Bien Cercada, Rev. de Letras, Malaga-Espana, 15, Dec., 2002)

Home