"Poezia dispune neîngrãdit, dupã bunul ei plac, de suferintã si dorintã-de plãcere si durere-de eroare si adevãr-de sãnãtate si maladie"        

                        Novalis

  Revista POEZIA apare din 1995. Publicatia se subintituleazã revistã de culturã poeticã si apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Este editatã în format A5, tip carte, cu circa 250 de pagini.

POEZIA îsi propune publicarea poeziei românesti contemporane, a poeziei universale în hainã româneascã, eseuri pe teme de creatie si de culturã poeticã, o sectiune ce dezbate o anumitã temã propusã pentru fiecare numãr; în cuprinsul ei sunt prezente cronici la cãrtile de poezie apãrute, interviuri cu mari poeti si scriitori români si strãini.

  Revista apare trimestrial, la începutul fiecãrui anotimp.